Zelená fasáda pomáhá chránit dům před přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Představuje účinný způsob, jak snížit vnitřní teplotu budovy v létě, a v zimě naopak zvýšit účinnost zateplení.

graseko zelena fasada

Originální vzhled

Zelená fasáda GRASEKO® je živá stěna, kterou tvoří systém vertikální zahrady, speciální substrát, rostliny a zavlažovací systém. Jedná se o patentovaný systém difuzně otevřené zelené fasády vyvinuté pro zlepšení městského klimatu moderním ekologickým způsobem. Živá zelená stěna GRASEKO® podporuje biologickou rozmanitost městského prostředí a absorbuje látky znečišťující ovzduší.

Vertikální živá fasáda zaručuje neustále originální vzhled budovy, jelikož se v průběhu vegetace mění.
Při výběru rostlin je zapotřebí zohlednit orientaci budovy ke světovým stranám a klimatické podmínky místa realizace.

Hlavní benefity zelené fasády Graseko

  • Objemné pěstební nádoby pro bujný růst kořenů a rostlin
  • Efektivní kapkovací systém automatické závlahy
  • Nízká spotřeba vody díky vlhkostním čidlům a inteligentní řídící jednotce
  • Zelená fasáda pohlcuje prach a vytváří příjemné mikroklima v okolí budovy
  • Živé rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý a jsou zdrojem kyslíku
  • Rostlinný kryt funguje jako tepelná izolace budovy
  • Živá stěna vylepšuje akustické podmínky, snižuje hluk v okolí budovy až o 10 dB
  • Zelená fasáda chrání vlastní fasádu budovy a prodlužuje její životnost

Konstrukce živé zelené fasády Graseko

Vertikální fasádní systém Graseko se skládá z nosného panelu a závěsných květináčů. Květináč se zavěšuje na nosný panel pomocí dvou závěsů a lze jej zajistit pomocí bezpečnostního šroubu, aby nedošlo k jeho uvolnění nebo odcizení. Nemůže tedy dojít k samovolnému vypadnutí truhlíku ze zdi a zároveň lze snadno po vyšroubování bezpečnostního šroubu vyjmout truhlík pro přesadbu rostliny nebo provedení údržby.

Květináče mají velký objem 3 litry pro každou rostlinu, což poskytuje kořenům dostatek prostoru pro bujný růst rostlin. V případě vertikální živé fasády je velký objem pěstební nádoby velmi důležitý. Rostlina se silnějším kořenem je odolnější vůči teplotním změnám a díky většímu objemu substrátu není potřeba stěnu tak často zavlažovat.

Kořeny rostlin se v jednotlivých nádobách vyvíjejí samostatně a nejsou navzájem mezi sebou prorostlé. V případě potřeby přesazení rostliny nedochází k poškození kořenů ostatních rostlin.

Květináče jsou vyrobeny z recyklovaného polypropylenu a jsou odolné vůči změnám teplot v průběhu roku. Jejich životnost je velmi dlouhá, protože nepodléhají korozi nebo degradaci vlivem povětrnostních podmínek.

Zavlažovací systém živé zelené fasády Graseko

Správně navržený automatický zavlažovací systém zelené stěny je základem funkční a prosperující živé fasády.
Technicky vyspělý zavlažovací systém zelených fasád Graseko umožňuje snadný přístup ke všem komponentům. Systém je řízen programovatelnou digitální jednotkou s možností připojení k Wi-Fi a vzdálené správy pomocí aplikace. Zavlažovací systém může být vybaven senzory vlhkosti substrátu, které zabraňují jeho vysychání nebo přemokření.

Automatickou závlahu zelených fasád lze rozdělit do více samostatných zavlažovacích zón (sekcí) a docílit přesného dávkování vody k jednotlivým rostlinám. Používáme k tomu spolehlivé spouštěcí ventily, které jsou určeny pro zavlažovací systémy instalované v interiéru budov.

Zálivka se aplikuje pomocí kapkovačů umístěných nad rostlinou. Každá rostlina má svůj kapkovač, takže dostane přesné množství vody, které potřebuje. Jedná se o velmi efektivní a úsporný systém zavlažování živých stěn.
Zavlažovací systém zelené fasády Graseko lze velmi snadno servisovat, protože jsou všechny jeho části dostupné.

Navštivte náš SHOWROOM

Přijďte se podívat do některého z našich showroomů, jak jednoduše lze doplnit kousek přírody do Vašeho domova nebo na pracoviště.