Zelené střechy zvyšují užitnou hodnotu budov, dokáží tepelně izolovat, absorbovat škodliviny z ovzduší, snížit prašnost v okolí budov, zmírňovat kolísání vlhkosti vzduchu, produkovat kyslík a zadržovat oxid uhličitý.

graseko zelene strechy

Pro lepší prostředí

Střešní vegetace má schopnost absorbovat srážkovou vodu a vracet ji do okolí. Navíc vytváří útočiště pro hmyz a ptactvo. Budova, kterou pokrývá zelená střecha, velmi přispívá k ochlazování vzduchu a vylepšení životního prostředí v jejím okolí.

Zelené střechy rozlišujeme na extenzivní, osázené nenáročnými suchomilnými rostlinami s minimálními nároky na údržbu nebo intenzivní, které připomínají svým vzhledem, způsobem založení a nároky na údržbu okrasné nebo užitkové zahrady.

Máte otázky? Zodpovíme

Máte-li zájem o kalkulaci, osobní schůzku nebo více informací ohledně našich produktů a služeb, obraťte se prosím na nás se svou poptávkou. Rádi vám poskytneme informace, doporučíme nejvhodnější produkt, poradíme s instalací nebo zajistíme odbornou realizaci a údržbu.

Kontaktní formulář
L
Zadejte platnou hodnotu!
Zadejte platné jméno a příjmení!
Zadejte platné město!
Zadejte platnou e-mailovou adresu!
Zadejte platné telefonní číslo!
Zadejte text zprávy!
Toto pole je povinné!

Typy zelených střech

Extenzivní zelená střecha - Extenzivní zelená střecha má vrstvu vegetačního souvrství do 10 cm. Splňuje požadavek na nízkou cenu, je estetická, ekologická a nenáročná na údržbu. Její celková tloušťka se včetně ochranné, filtrační a drenážní vrstvy pohybuje mezi 10-15 cm. Pokrývá ji nízká vegetace suchomilných rostlin. Vegetační souvrství extenzivní zelené střechy slouží především k hydroakumulaci srážkové vody a přispívá k tepelné ochraně objektu. Pro bezpečnost osob při realizaci i při následné údržbě by na střeše (šikmé i ploché) měly být instalovány kotevní body pro zajištění pracovníků.

Intenzivní zelená střecha - Intenzivní zelené střechy mají vrstvu vegetačního souvrství od 20 cm výše v závislosti na únosnosti střešní konstrukce nebo požadavkům na její funkci a využití. Intenzivní zelené střechy na rodinných nebo komerčních budovách plní funkci okrasné zahrady s lučními i okrasnými trávníky, keři i stromy. Na budovách mohou také plnit oddychovou nebo parkovou funkci, mohou být vybaveny mobiliářem, dětskými nebo sportovními hřišti, vodními prvky a podobně. Údržba intenzivní střechy je svou náročností a rozsahem podobná údržbě okrasných zahrad a neobejde se bez automatického zavlažovacího systému. Intenzivní zelené střechy musí být konstrukčně zajištěny proti možnému pádu z výšky formou dostatečně vysoké atiky nebo zábradlí.

Pěstování užitkových rostlin na zelených střechách - Zelená střecha může být také koncipována jako zahrada pro pěstování bylin a užitkových rostlin. Jedná se o typ intenzivní zelené střechy, na které si můžete ve vyvýšených záhonech pěstovat byliny a další užitkové rostliny, můžete zde také chovat včely nebo si vytvořit oddychová místa. Užitkové zelené střechy posilují vztah s přírodou, poskytují prostor pro práci s rostlinami nebo včelstvy, což má pozitivní dopad na fyzické i mentální zdraví. Užitková zelená střecha může také být neformálním místem k setkávání. V rámci komunitních střešních zahrad se mohou konat vzdělávací přednášky a workshopy zaměřené na ekologii, botaniku, pěstování rostlin, hospodaření s vodou nebo zlepšování klimatu ve městě.

Navštivte náš SHOWROOM

Přijďte se podívat do některého z našich showroomů, jak jednoduše lze doplnit kousek přírody do Vašeho domova nebo na pracoviště.